top of page
Doctor with Files
חוות דעת מקצועיות

ד"ר לביה תמיר היא מומחית בכירורגיה אורתופדית העוסקת בהכנת חוות דעת משפטית לתביעות כנגד חברות ביטוח' הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון ובליווי רפואי של עו"ד לתיקי נזיקין.

רשיון לקנאביס רפואי

ד"ר לביה תמיר היא מורשית מטעם משרד הבריאות למתן רישיון לקנאביס רפואי לפי תנאיו. הרישיון ניתן לפי תעריף משרד הבריאות בלבד וללא צורך בביקור פרטי.

שירותים אורתופדים ציבורים

ד"ר לביה תמיר היא מומחית בכירורגיה אורתופדית בכל קופות החולים. ניתן לזמן אליה תורים דרך מוקדי הקופות ללא עלות נוספת מעבר להשתתפות העצמית בקופת החולים אשר תלויה בתכנית בה מבוטח המטופל.

bottom of page